edureactors oy - suomalainen perheyritys

suomalainen monialayhtiö

Valmennus/koulutus


Toteutamme räätälöityjä valmennus-, ohjaus-, koulutus-, kehittämis- ja konsultointiprosesseja sekä pienille että suurille kohderyhmille.

Valmennamme

·       suunnittelemaan ja toteuttamaan muutosta

·       jäsentämään ja kehittämään toimintatapoja, strategioita ja työskentelyä

·       käynnistämään, hallitsemaan ja arvioimaan projekteja

·       käsittelemään ja hallitsemaan ristiriitoja ja konflikteja

·       kehittämään vuorovaikutusta, viestintää ja yhteistyötä

·       työhyvinvoinnin, jaksamisen ja voimavarojen hallinnan kysymyksissä.

 

Onko jokin seuraavista kysymyksistä tai tilanteista haasteellinen omassa organisaatiossasi juuri nyt?

·       Oletteko jonkin uuden tilanteen edessä? Toimintatapoja pitäisi jotenkin muuttaa, mutta miten? Mistä aloitettaisiin? Miten edetä?

·       Strategiatyöskentely, toiminta-ajatuksen uudistaminen, visiointi tai arvotyöskentely edessä? Mitä pitäisi tehdä?

·       Onko edessä alkava projekti? Mietitkö mistä löytyy innostus aloittamiseen? Miten motivoisit ihmiset mukaan? Miten aloittaisitte työskentelyn? Miten varmistaisitte työskentelyn etenemisen? Projektinhallintataidot kaipaavat päivitystä?

·       Kehittämisprosessin käynnistäminen ja läpivieminen edessä? Tarvitsetko apua suunnitteluun, käynnistämiseen, toteuttamiseen, arviointiin?

·       Ongelmia työryhmässä tai tiimissä? Mistä voisi olla kyse? Tarvitsetko apua lukkiutuneeseen tilanteeseen tai vuorovaikutuksen parantamiseen? Pitäisikö työryhmän pelisääntöjä tarkistaa?

·       Jaksaminen ja motivaatio hukassa? Mistä sitä lähtisi etsimään?

·       Työyhteisön kehittämispäivä edessä – ohjelma kateissa? Etsitkö luennoitsijaa, aktivoijaa, ryhmätyön vetäjää?

·       Kiire, kiire…! Mistä aikaa ja ideoita hallita ja organisoida omaa tai työryhmän aikaa ja työtä?

Tutustu palveluvaihtoehtoihin, mahdollisuuksiin ja työskentelyesimerkkeihin viereisistä linkeistä sekä asiakassivultamme.

Kaikki ideat eivät ole tässä - mikä olisi Sinun tarpeeseesi sopiva lähtökohta?

Lukuisien asioiden käsittely on mahdollista osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä, kokemuksellisuus lisää tulosta!