edureactors oy - suomalainen perheyritys

suomalainen monialayhtiö

Työnohjaus


Toiminnallista työnohjausta yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Etsitkö työnohjaajaa itsellesi tai yhteisöllesi? Nyt on mahdollista aloittaa uusia työnohjausprosesseja - kysy lisää!

Toiminnalliset ja ratkaisukeskeiset työmenetelmät antavat paljon työskentelyvaihtoehtoja.

Ota yhteyttä, räätälöidään tarpeeseenne sopivin ratkaisu.

Työnohjaaja Hanna Riita-Pajunen, KM, TRO (toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja)

Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen

Työnohjaus on toimintaa, jossa tarkastelun keskiössä on työ ja työn kehittäminen eri näkökulmista. Olipa työnohjauksen ensisijaisena tavoitteena sitten

·       ammatillinen kasvu ja osaamisen lisääminen

·       työn ja työtapojen aiempaa parempi organisointi

·       työyhteisön toiminnan kehittäminen

·       työhyvinvoinnin lisääminen ja jaksamisen vahvistaminen tai vaikkapa

·       työn ilon ja työn imun löytäminen

Tapauskohtaiset työnohjauksen tavoitteet määritellään aina yhdessä työnohjattavien kanssa.

Työnohjaus voi auttaa eteenpäin monenlaisissa tilanteissa; esimerkiksi muutostilanteissa työn jäsentäminen on usein paikallaan, kaaoksesta voi selvitä väljemmille vesille analysoimalla tilannetta ja tekemällä toimintasuunnitelmia jämäkästi jäsentäen jne. Työnohjaus parantaa hallinnan tunnetta työssä ja toimii siksi myös erinomaisena työkyvyn ja työssäjaksamisen ylläpitäjänä.

Työnohjaus on käyttökelpoinen apuväline työn ja työyhteisön tunnekuormien käsittelyyn ja keventämiseen. Työnohjausprosessin avulla osaaminen siirtyy ja jalostuu työyhteisön sisällä, se voi tuoda myös uusia näkökulmia osaamistarpeiden hahmottamiseen.

Työryhmälle, työyhteisölle tai työtiimille työnohjaus voi olla hyvä apuväline esimerkiksi töiden organisoinnisssa, työnkuvien muodostamisessa, ryhmäprosessien hallinnassa ja yhteisten pelisääntöjen luomisessa.


On hyvä jäsentää olemassaolevaa ja valmistautua tulevaan!