edureactors oy - suomalainen perheyritys

suomalainen monialayhtiö

Luentoaiheita


Puheenvuorojen ja koulutuspäivien aihealueita voivat olla mm.

·       työyhteisön toiminnan kehittäminen

·       muutos ja muutoksessa jaksaminen

·       esimies- ja alaistaidot

·       työhyvinvointi

·       työssä jaksaminen

·       toiminnalliset menetelmät

·       ryhmädynamiikka

·       ajan ja oman työn hallinta

·       vuorovaikutustaidot ja roolit

·       asiantuntijuus ja ammatillisuus

·       osaaminen ja osaamisen jakaminen

·       koulutussuunnittelu

·       oppiminen ja opiskelu


Tässä esimerkkejä, kysy lisää - mietitään yhdessä!