edureactors oy - suomalainen perheyritys

suomalainen monialayhtiö

 

  

Edureactors Oy:n koulutuspalvelut

Edureactors Oy:n koulutuspalveluiden toiminta-ajatuksena on tarjota ja tuottaa valmennusta, ohjausta, koulutusta ja konsultointia yksilöiden ja yhteisöjen erilaisiin tarpeisiin kaikilla yhteiskunnan toimintalohkoilla (yksityinen, julkinen ja järjestösektori).

Haluamme, että työmme on asiakkaillemme kokemuksellisesti merkityksellistä ja tavoitteellisesti merkittävää. Onnistumisen avainsanoja ovat yhteistyö, luottamus ja tarkoituksenmukaisuus.

Palvelujemme asiakkaiksi toivotamme tervetulleiksi yhtä hyvin organisaatiot, työyhteisöt, ryhmät kuin yksilötkin.

Kokemuksen myötä tutuiksi ovat tulleet mm. yrityssektorin tuloshakuisuus, muutoksista selviytyminen ja toimivien työyhteisöjen rakentaminen, julkisen sektorin palvelujen kehittämis- ja muutoshankkeet sekä esimiestyön kehittäminen, työelämätaitojen kehittäminen erilaisissa organisaatioissa sekä monitahoiset työhyvinvointikysymykset.

Monivuotinen yhteistyökokemus järjestöasiantuntijuuden ja järjestöjohtajuuden koulutushankkeissa on tuottanut erityistä osaamista käsitellä järjestöjen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä erityiskysymyksiä.